Persondatapolitik

GDPR REGLER

Persondatapolitik for Evald Brasserie & Café

Denne side redegør for, hvordan Evald Brasserie & Café håndterer og evt. behandler personoplysninger.

Generelt
Med denne personalepolitik er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. 

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning. 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

  •      Tilmelding af nyhedsbrev
  •      Bordreservation eller reservation af større selskab
  •      Oprettelse af en aftale, relateret til vores restaurant
  •      Henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon.

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig
Evald Brasserie & Café er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.


Vores kontaktoplysninger er: 
Evald Brasserie & Café

Papirfabrikken 10b

8600 Silkeborg

Tlf: 86 80 33 66

Mail: info@evald.nu

 

Behandling af persondata
Vi behandler følgende persondata:

Hjemmeside og køb
Hvis du har reserveret bord eller købt take away online hos os, behandles følgende personoplysninger: 

Når du køber varer eller tjenesteydelser fra os, bliver du bedt om at oplyse navn, e-mail, kortoplysninger og andre kontaktoplysninger, som er relevante for den ønskede vare eller ydelse. 

Vi bruger disse oplysninger for at opfylde aftalen, som du indgår med os, eksempelvis til levering af varer.

Vi behandler derudover din e-mailadresse og oplysninger om dit køb for at kunne sende tilbud til dig, såfremt betingelserne herfor i markedsføringsloven er overholdt.

Endeligt registrerer vi din IP-adresse. Denne registrering anvendes kun i tilfælde af falske bestillinger. Falske bestillinger politianmeldes.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger om dig til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven.

Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en professionel betalingsfacilitator varetage modtagelsen af din betaling på vegne af os.


Jobansøgninger
Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger: 

Navn, adresse, telefon nummer + øvrige informationer som du har leveret til os. Informationer bliver opbevaret så længe det er relevant i rekrutteringsøjemed i op til 6 måneder fra ansøgning.

Dine rettigheder 
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på info@evald.nu eller 86803366.

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger. 

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. 


Sikkerhed

Evald har databehandleraftaler med Dinnerbooking.com som håndterer vores bordreservationer, OnlinePos.dk til take away, nyhedsbrev ved Mailchimp.com. Vi har altid opdateret virusprogrammer og firewalls. Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Klageinstans 
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. 
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang HER.

Galleri
Galleri
Galleri
Galleri
Galleri